meta name="facebook-domain-verification" content="x8f56bbxlrwy77db3y6syga4s87dms"
top of page
Dessinateur-2-AdobeStock_110218313-(1).j

BOUWKUNDIG TEKENAAR

Zonder jou is bouwen onmogelijk! Wil jij graag ‘de brug slaan’ tussen een abstract project en de concrete verwezenlijking?  

Tekenaar is een onmisbare sleutelrol in elke fase van een bouwproject, van het voorontwerp tot de aanvaarding van het gebouw door de klant en via plannen in 2D en modellen in 3D van alle gebouwen met hun technische specificaties. Je maakt bij je werk gebruik van CAD/CAM-software (Computer-Aided Design & Computer-Aided Manufacturing).

Op die manier creëer jij:

  • van bij het voorontwerp diverse soorten plannen (globaal, perspectief, doorsnede, vooraanzicht, 3D…), die het aanbod voor de potentiële klant helpen tastbaar maken

  • in de ontwerpfase zeer gedetailleerde 2D- en 3D-plannen, die helpen om zowel de nodige vergunningen te krijgen als om een nauwkeurig bestek op te maken, en natuurlijk ook om het project vervolgens effectief te verwezenlijken

  • tijdens de bouwfase regelmatige bijsturingen op basis van feedback van het terrein

  • met het oog op de aanvaarding ‘as built’ plannen, die het bouwwerk precies weergeven zoals het is afgewerkt – een cruciaal hulpmiddel voor latere tussenkomsten in de constructie   

Naast je kennis van CAD/CAM-software en burotica, moet jij ook:

  • samenwerken met de architecten, ingenieurs, projectleiders, werfleiders, calculators… en natuurlijk ook met andere tekenaars – en verder tevens met de opmeters, die de behoeften aan mensen en materiaal en hun kostprijs becijferen

  • jouw kennis van diverse berekeningsmethodes toepassen (stabiliteit, structuur, uitzetting, weerstand, meetstaat…)

  • rekening houden met de geldende normen en regelgeving voor de projecten waarop je werkt  

Je werkt hoofdzakelijk op de zetel van de onderneming voor het computerscherm, met tools voor modellering en burotica. Je kan natuurlijk altijd ter plaatse gaan kijken om jouw feeling aan te scherpen!

Welke doorgroeimogelijkheden zijn er voor jou? 

Hoe groter de onderneming, hoe meer modellen er nodig zijn om projecten uit te werken en bij te sturen door een of meerdere CAD/CAM-teams. Je kan doorgroeien tot supervisor van dergelijke teams en zelfs tot algemeen verantwoordelijke modelling.

Je kan diverse paden volgen tot deze job:

 

  • Je kan vanaf de derde graad in het middelbaar onderwijs kiezen voor de richting bouwkundig tekenaar (2 jaar) of bouwkundig CAD-tekenaar (extra 7de jaar); 

  • In het hoger onderwijs van het korte type (3 jaar), zijn de klassieke richtingen professionele bachelor in vormgeving en technologie in architectuur, of in bouw.

Op de website ‘Onderwijskiezer’ vind je meer over dit beroep en welke studies en opleidingen een goede voorbereiding vormen.   

Welke studies leiden naar deze job? 

bottom of page