meta name="facebook-domain-verification" content="x8f56bbxlrwy77db3y6syga4s87dms"
top of page
Deviseur-AdobeStock_223711981.jpg

BOEKHOUDER

Zonder een diepgaand beheer van de cijfers of een onderbouwde vooruitblik op hun toekomstige evolutie, is het voortbestaan van een onderneming in gevaar! 

Jij vervult dus een sleutelrol, waardoor jouw onderneming op elk moment perfect op de hoogte is van elk lopend project en van het globale verloop. Zo kan ze tegemoetkomen aan haar wettelijke verplichtingen, haar rekeningen grondig analyseren en diverse mogelijke toekomstscenario’s uittekenen. Zonder correcte cijfers heb je geen betrouwbare info, en zonder betrouwbare info kan je geen onderneming leiden!

Jouw voornaamste taak bestaat er dus uit om, als lid van een team, wettelijke en reglementaire documenten van de boekhoudkundige staat van de onderneming op te maken en de financiële analyse van de projecten uit te voeren.  

Wat zijn jouw voornaamste verantwoordelijkheden? 

  • Boekhoudkundige verrichtingen inputten en registreren met specifieke software

  • Periodiek staten (afstemming, saldi) opmaken en registreren, en hun authenticiteit waarborgen  

  • Specifieke boekhoudkundige taken uitvoeren (lonen, lasten, fiscale aangiften enz)

  • Samenvattende documenten over de financiële informatie van de onderneming verzamelen en redigeren (afschrijvingen, prognoses, regularisatie, winstbelastingen…)

  • Fouten opsporen en informatiebronnen opzoeken om ze te verbeteren  

Welke doorgroeimogelijkheden zijn er voor jou? 

 

Wanneer je begint bij de algemene boekhouding, kan je als eerste stap doorgroeien naar de analytische boekhouding. Die is complexer, aangezien ze budgetprognoses en controleprocedures omvat.


Grote bouwondernemingen stellen doorgaans verschillende boekhoudteams te werk, elk met hun vakgebied (betalingen, aankoop, leveranciers, klanten, kasmiddelen…). Je kan dus doorgroeien tot teamleider of hoofd boekhouding, en ook deel uitmaken van de administratieve en financiële directie.

Je kan twee paden volgen tot deze job:

  • In het hoger onderwijs van het korte type (3 jaar), opleiding professionele bachelor in de  boekhouding aan de hogeschool 

  • Of via sociale promotie een bachelor in de boekhouding (3 tot 4 jaar dag- of avondonderwijs) met diverse specialisatiemogelijkheden (beheer, fiscaliteit, bank en financiën).

Welke studies leiden naar deze job? 

Op de website ‘Onderwijskiezer’ vind je meer over dit beroep en welke studies en opleidingen een goede voorbereiding vormen.   

bottom of page