meta name="facebook-domain-verification" content="x8f56bbxlrwy77db3y6syga4s87dms"
top of page

De bouwsector komt de slachtoffers van de watersnood te hulp

De Confederatie Bouw (CB) en de Waalse Confederatie Bouw (WCB) doen hun duit in het zakje om de mensen te helpen die de voorbije zomer werden getroffen door de overstromingen.


Nadat ons land een van de grootste overstromingsrampen uit zijn geschiedenis onderging, kwam een eveneens ongeziene solidariteitsactie op gang. De giften stroomden binnen en talloze vrijwilligers kwamen ter plaatse de handen uit de mouwen steken.


Ook de bouwsector liet en laat zich niet onbetuigd. Onmiddellijk na de ramp stelden de CB en de WCB een lijst samen met ondernemingen, die bereid waren om tijdens het verlof te komen hepen.


Op 10 augustus zette de ConstruBus, het mobiele expertenkantoor van Constructiv, samen met een team van architecten, juristen en andere specialisten koers naar de getroffen regio om particulieren en ondernemingen bij te staan met adviezen.


Ten slotte loopt er momenteel een studie voor een memorandum aan het adres van de federale en gewestelijke overheden, om het opzetten van werven te bevorderen. Want er is nog een pak werk voor de boeg om de schade te herstellen.

bottom of page