News 20 Safety my priority.jpg

Safety my priority

Hoe omgaan met veiligheid op complexe werven, waarbij verschillende bedrijven samenwerken? Rinkoniên toont het goede voorbeeld in Antwerpen. Temidden van het drukke verkeer op de ring bouwt het aannemersconsortium het eerste grote deel van Oosterweelproject. Treinen, vrachtwagens en personen auto's razen langs of onder de werken door. Hoe pak je zulke projecten veilig aan? Een reportageploeg van de Confederatie Bouw geen ter plaatse kijken.

Bekijk de video!