Picture 1_edited.png

Weldra drijvende zonnepanelen op volle zee

Een Belgisch consortium komt met een gedurfde visie: het wil op termijn zonne-energie, windenergie en aquacultuur combineren op de Noordzee.

 

Tegen de wereldwijde achtergrond van het schaarser worden van fossiele brandstoffen en beschikbare gronden, en vooral van de strijd tegen de klimaatopwarming, klinkt het idee van een combinatie van zonne-energie, windenergie en aquacultuur op de Noordzee revolutionair. Met dat project voor ogen bundelden Tractebel, Jan De Nul Group, DEME, Soltech en de Universiteit van Gent de competenties. Ze ontwikkelen drijvende zonnepanelen, die bestand zijn tegen zout water, sterke stromingen en hoge golven.

 

Door het zonnepanelenpark op volle zee te koppelen aan offshore windenergie en aquacultuur, maakt men optimaal gebruik van de ruimte op zee. Bovendien biedt deze aanpak een antwoord op de weerstand bij sommige burgers tegen het opzetten van voorzieningen voor hernieuwbare energie in hun onmiddellijke omgeving (het zogenaamde NIMBY-effect: Not In My BackYard).

 

Op de langere termijn kan men de bouw van een dergelijk offshore energiepark beschouwen als een eerste stap naar het gebruik van duurzame mariene energie met een kolossaal theoretisch potentieel. Het internationaal Energieagentschap schat dit in op 20 000 tot 90 000 TWh (terrawattuur) per jaar. Om dit cijfer te kaderen: 90 000 TWh, dat is ruim 5,5 maal het huidige elektriciteitsverbruik op wereldschaal!

 

De partners van het consortium doen als eersten in België onderzoek naar deze revolutionaire offshore zonne-energietechnologie, die op een dag een sleutelfactor moet uitmaken voor de transitie naar een meer duurzame wereld. Het budget van ongeveer 2 miljoen euro is voor de helft afkomstig van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen) in het kader van de Vlaamse Blauwe Cluster.