meta name="facebook-domain-verification" content="x8f56bbxlrwy77db3y6syga4s87dms"
top of page

Galère behaalt niveau 3-certificaat op de CO2-prestatieladder

In oktober 2022 verkreeg Galère, een voortrekker van duurzaam bouwen, een niveau 3-certificering op de CO2-Prestatieladder. Dit certificaat beloont de aanhoudende inspanningen die de onderneming levert om de ecologische voetafdruk van haar activiteiten te optimaliseren.


De CO2-prestatieladder wordt al toegepast in Nederland, en wordt in België uitgetest binnen de context van sommige openbare aanbestedingen. Het doel is om bepaalde overheidsopdrachten als pilootproject op te vatten volgens dit principe: hoe meer de onderneming zich engageert om ambitieuze maatregelen te nemen om haar CO2-uitstoot te beperken, hoe hoger ze scoort op de Prestatieladder. Dat levert haar een gunningsvoordeel op bij overheidsopdrachten.


Galère startte de certificering op in november 2021, naar aanleiding van de omvorming van de E25/A25 tot stadsboulevard ter hoogte van Bressoux (provincie Luik). Deze werf wordt uitgevoerd in samenwerking met AB Tech. Ze maakt deel uit van de 27 openbare pilootopdrachten voor de implementatie van de CO2-prestatieladder in België.


Het CO2-prestatiecertificaat niveau 3 is een aanvulling van de andere certificaten (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 et ISO 50001) die Galère reeds verkreeg op het vlak van kwaliteit, veiligheid, milieu en energiebeheer.

bottom of page